Onze Privacy Policy legt uit hoe Coloryourhair.nl uw informatie of gegevens gebruikt en verwerkt tijdens het gebruik van onze website/webwinkel. Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Coloryourhair.nl is 100% toegewijd om te zorgen dat uw privacy is gewaarborgd. Door het gebruik van onze webwinkel verklaart u deze Privacy Policy te hebben gelezen en gaat u ermee akkoord daaraan gebonden te zijn. Coloryourhair.nl behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf: Coloryourhair.nl
Adres: Wiekenas 63, 9422 LE Smilde (geen bezoekadres), The Netherlands
Telefoonnummer: +31(0)681-791215
E-mailadres: info@coloryourhair.nl
Website: www.coloryourhair.nl
KvK nummer: 24482004

BTW nummer: NL002155377B31


Wat we verzamelen

Wij kunnen de onderstaande informatie verzamelen:
1. Naam: wij gebruiken uw naam niet voor commerciële doeleinden.
2. Bedrijfsgegevens: wij verzamelen deze informatie alleen om onderscheid te kunnen maken tussen bedrijven of particulieren.
3. E-mailadres:

a. Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.

b. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.
4. Postadres
: wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.
5. Telefoonnummer
: wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.
6. Overige persoonsgegevens: overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:


1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;

b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;

c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;

2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.


Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.
7. Bijzondere persoonsgegevens
: de verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.
8. Betaalgegevens: de verzamelde informatie met betrekking tot uw betaalgegevens worden alleen verwerkt voor de correcte afronding van uw bestelling. Wij zullen op geen enkele wijze uw betaalgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor nodig.
9. Overige: wij kunnen gegevens verzamelen omtrent de duur van uw bezoek, domein, browser type, de door u bezochte pagina’s, uw IP-adres, voorkeuren, interesses en andere informatie met betrekking tot klant aanbiedingen en/of enquêtes.

De uitgebreide lijst van cookies die we verzamelen kunt u onderaan deze pagina vinden onder 'De cookies die we verzamelen'.


Wat doen we met de verzamelde informatie

Coloryourhair.nl gebruikt en verwerkt uw persoonsgegevens om met u te communiceren en u op de hoogte te brengen van zaken die van belang zijn voor het gebruik van onze webwinkel. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend uw persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Door het verzamelen van deze informatie kunnen wij beter uw behoeften begrijpen, inzicht krijgen in het gebruik van onze webwinkel en om een betere service te kunnen leveren. Maar met name voor het onderstaande:

  • Afhandeling van uw bestelling.
  • Voor statistische doeleinden, om zo onze webwinkel en ons marketingbeleid te optimaliseren.
  • Om u na uw toestemming gerichte aanbiedingen te kunnen doen.
  • Om uw webwinkel beleving persoonlijker te maken.
  • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan derden

Om uw bestelling af te handelen en om onze webwinkel correct en veilig te laten werken, kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens met derden moeten delen. Wij verplichten deze derden om uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan en wij beperken dit delen tot een absoluut minimum. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan partijen die niet rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit, behalve na uw expliciete toestemming, of wanneer enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.


Beveiliging

Wij vinden het erg belangrijk de door u verstrekte informatie te beveiligen en beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Coloryourhair.nl heeft daarom passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik en om ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens


Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Veiligheid opslag van gegevens

Op de pagina's waar u persoonsgegevens verstrekt, wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding via Secure Socket Layer (SSL) technologie. Dit coderingssysteem zorgt ervoor dat de gegevens vertrouwelijk blijven die via het internet tussen u en onze systemen worden verstuurd. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan. Behalve in gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.


Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, verzoeken wij om contact met ons op te nemen. Dit kan via onze contactgegevens bovenaan deze Privacy Policy pagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.


Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Wij maken u erop attent dat als u één van deze links gebruikt en hierdoor onze website verlaten heeft, dat onze Privacy Policy niet van toepassing is op de websites van derden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een veilige of betrouwbare manier met uw gegevens omgaan. Wij adviseren u de privacyverklaring van deze websites aandachtig te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Cookies

Coloryourhair.nl verzamelt gegevens voor onderzoek om zo beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. De Coloryourhair.nl webwinkel maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze webwinkel wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. De cookies kunnen bijvoorbeeld uw IP-adres, informatie over uw browser of door u bekeken pagina’s verzamelen. Deze Privacy Policy is alleen van toepassing op het gebruik van de cookies van Coloryourhair.nl. Het gebruik van cookies en andere technieken gebruikt door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacy voorwaarden.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van permanente cookies kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek van onze webwinkel. De webwinkel kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen, waardoor u tijd bespaart en beter gebruik van onze webwinkel kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de webwinkel u hebt bekeken. Wij kunnen onze producten en service daardoor zoveel mogelijk aanpassen op uw bezoekgedrag. Deze cookies worden automatisch verwijderd na het afsluiten van uw browser.


In-/uitschakelen of verwijderen van cookies

Informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.


Contact

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen www.coloryourhair.nl, kunt u contact opnemen via info@coloryourhair.nl.


De cookies die we verzamelen

Hieronder vindt u de lijst van cookies en welke informatie wordt opgeslagen.

COOKIE Naam COOKIE Omschrijving
_ab Gebruikt voor connectie met toegang tot admin.
_secure_session_id Gebruikt voor connectie met navigatie storefront.
cart Gebruikt voor connectie met winkelwagen.
cart_sig Gebruikt voor connectie met afrekenen.
cart_ts Gebruikt voor connectie met afrekenen.
checkout_token Gebruikt voor connectie met afrekenen.
secret Gebruikt voor connectie met afrekenen.
secure_customer_sig Gebruikt voor connectie met inloggen van de klant.
storefront_digest Gebruikt voor connectie met inloggen van de klant.
_shopify_u Wordt gebruikt voor het updaten van de klantaccountgegevens.
_tracking_consent Voorkeuren bijhouden.
_landing_page Landingspagina’s bijhouden.
_orig_referrer Landingspagina’s bijhouden.
_s Shopify analytics.
_shopify_fs Shopify analytics.
_shopify_s Shopify analytics.
_shopify_sa_p Shopify analytics met betrekking tot marketing en aanbevelingen.
_shopify_sa_t Shopify analytics met betrekking tot marketing en aanbevelingen.
_shopify_y Shopify analytics.
_y Shopify analytics.

Hoelang een cookie op uw computer of mobiele apparaat blijft, hangt af van het feit of het een “permanente” of “sessiecookie” is. Sessiecookies blijven actief totdat u stopt met browsen en permanente cookies blijven actief totdat ze vervallen of worden verwijderd. De meeste cookies die we gebruiken, zijn permanent en verlopen tussen 30 minuten en twee jaar vanaf de datum waarop ze naar uw apparaat zijn gedownload.

U kunt cookies op verschillende manieren beheren en beheren. Houd er rekening mee dat het verwijderen of blokkeren van cookies een negatieve invloed kan hebben op uw gebruikerservaring en dat delen van onze website mogelijk niet langer volledig toegankelijk zijn.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt ervoor kiezen om cookies al dan niet te accepteren via de besturingselementen van uw browser, die u vaak vindt in het menu “Extra” of “Voorkeuren” van uw browser. Voor meer informatie over het wijzigen van uw browserinstellingen of het blokkeren, beheren of filteren van cookies kunt u vinden in het helpbestand van uw browser of via sites zoals www.allaboutcookies.org.

Houd er bovendien rekening mee dat het blokkeren van cookies mogelijk niet volledig voorkomt hoe we informatie delen met derden, zoals onze advertentiepartners. Om uw rechten uit te oefenen of om u af te melden voor bepaald gebruik van uw informatie door deze partijen, volgt u de instructies in het gedeelte “Adverteren op basis van gedrag” hierboven.

Niet traceren: houd er rekening mee dat omdat er in de branche geen consistent begrip is van hoe te reageren op “Do Not Track” -signalen, we onze gegevensverzameling en gebruikspraktijken niet wijzigen wanneer we een dergelijk signaal van uw browser detecteren.

Veranderingen: we kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om bijvoorbeeld wijzigingen in onze praktijken weer te geven of om andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen.