Copyright

Copyright © 2023 Coloryourhair.nl • Alle rechten voorbehouden

Deze website/webwinkel en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Coloryourhair.nl. Het auteursrecht op de inhoud van deze website behoort toe aan Coloryourhair.nl. De inhoud van deze website mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coloryourhair.nl, behoudens beperkingen bij wet gesteld. Alle teksten, woord- en/of beeldmerken en fotomateriaal op deze website zijn eigendom van Coloryourhair.nl tenzij anders vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coloryourhair.nl is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van teksten, woord- en/of beeldmerken en fotomateriaal behoudens de beperkingen bij wet gesteld.