Verzending

Alle bestellingen bij Coloryourhair.nl worden verstuurd met PostNL. Wij hebben geen fysieke winkel en hierdoor is het niet mogelijk om bestellingen af te halen bij Coloryourhair.nl. Bestellingen worden alleen in Nederland geleverd.

Verzendkosten Nederland:
Voor bestellingen onder € 25,- berekenen wij € 6,25 verzendkosten. Bij bestellingen vanaf € 25,- is de verzending GRATIS.

Levertijd:
Ons streven is om uw bestelling zo spoedig mogelijk na ontvangst of goedkeuring van betaling te leveren. De levertijd bedraagt tussen 1 - 3 werkdagen (uitgezonderd feestdagen en afhankelijk van de drukte bij de PostNL).

Met het Track & Trace nummer kunt u de status van uw bestelling volgen op de website van PostNL: www.postnl.nl. Als u de eerste keer niet thuis bent op het moment van bezorging, zal PostNL uw bestelling de volgende werkdag nogmaals aanbieden. Wanneer de bestelling voor de tweede keer niet kan worden afgeleverd, brengt PostNL uw zending naar het dichtstbijzijnde Postkantoor. Het adres staat op het bericht dat de bezorger voor u heeft achtergelaten. U heeft twee weken de tijd om uw pakket op te halen. Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen wanneer u het pakket ophaalt.

Uitzonderingen:
Indien het door u bestelde product niet op voorraad is en de levertijd langer dan 5 werkdagen bedraagt, nemen wij contact met u op. Het kan wel eens voorkomen dat een pakket niet aangekomen is of zoek is geraakt, neem dan direct contact met ons op via telefoonnummer +31(0)6-81791215 (ma t/m vr van 10.00 tot 17.00 uur) of per e-mail: info@coloryourhair.nl.

Een verkeerd afleveradres opgegeven?
Mocht u per ongeluk een fout hebben gemaakt bij het invullen van het afleveradres, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Als de bestelling al verzonden is, zullen wij proberen contact te maken met de bezorger om uw bestelling terug te halen of naar het juiste adres te laten versturen. Helaas zal dit niet altijd mogelijk zijn en als de bestelling al bezorgd is, kunnen wij niks meer voor u doen.

Retourneren

Heeft u spijt van uw aankoop, dan kunt u uw bestelling binnen 14 dagen na ontvangstdatum of ophaaldatum aan ons retourneren via de post. Het is niet mogelijk om het rechtstreeks bij Coloryourhair.nl af te geven. Houd er bij het terugsturen wel rekening mee dat cosmetische artikelen alleen teruggestuurd kunnen worden in ongeopenende verpakking wegens hygiënische overwegingen. Reeds geopende of gebruikte artikelen kunnen wij helaas niet retour nemen. Op de geleverde producten gelden de Algemene Voorwaarden, deze zijn hier te lezen. De kosten van het retourneren zijn voor uw eigen rekening, u dient dus zelf zorg te dragen voor het frankeren van het pakket.

Voldoet het product aan de voorwaarden voor retourzenden (zie ook 'herroepingsrecht'), dan dient u de onderstaande procedure te volgen:
• Vul het retourformulier in en stuur deze op of mee samen met een (kopie) factuur.
• Frankeer het pakket voldoende en stuur het op.
• Vraag altijd om een bewijs van retour zenden.

Wij raden aan het pakket te verzekeren, u bent namelijk aansprakelijk voor de retourzending.

Als wij de retourzending in goede orde/status hebben ontvangen, maken wij het aankoopbedrag inclusief de eventuele verzendkosten van de heenzending zo snel mogelijk over (uiterlijk binnen 14 dagen). Voor meer informatie over uw rechten en plichten met betrekking tot het herroepingsrecht lees dan 'Herroepingsrecht' hieronder.

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op via telefoonnummer +31(0)6-81791215 (ma t/m vr van 10.00 tot 17.00 uur) of per e-mail: info@coloryourhair.nl

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.
 
Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor producten die na opening én gebruik vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden, zoals shampoo, conditioner, wax, etc.
 
Gebruik maken van uw herroepingsrecht
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (de onderneming met wie de overeenkomst op afstand is aangegaan) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier (klik 'hier' om het formulier te downloaden) voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Onze contactgegevens zijn:
 
Coloryourhair.nl
Wiekenas 26
9422 LD Smilde
info@coloryourhair.nl

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
 
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
 
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen."

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van ons 'modelformulier' of op andere ondubbelzinnige wijze aan de onderneming met wie de overeenkomst op afstand aangegaan.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de directe kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
 
Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op via telefoonnummer +31(0)6-81791215 (ma t/m vr van 10.00 tot 17.00 uur) of per e-mail: info@coloryourhair.nl